Transkrypcje

Oferuję transkrypcje gitarowe dowolnego utworu. Forma zapisu Guitar Pro.

Cenę uzależniam od stopnia złożoności utworu oraz czasu jego trwania.

Poniżej zamieszczam przykładową transkrypcję: